+48 22 280 90 90

Wycieczka

Informujemy o realizacji projektu pt. „Zrobotyzowana uniwersalna linia technologiczna do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Познакомься с решениями для своей отрасли

poznaj
  • Просмотри больше видео о работе машин
  • Закажи печатный каталог и образцы этикеток
  • Познакомься с решениями используемыми конкурентами в твоей отрасли
  • Загрузи руководство по настройке этикетировочных машин и проектированию этикеток

Оставь свое электронный адрес, чтобы получить доступ к полной сервисной информации

Политика конфиденциальности

Выпадающее меню: Спасибо за проявленный интерес к описанию наших услугам

После проверки запроса через 24 часа вы получите полный доступ к содержанию страниц

Gratulacje!!!

Właśnie uzyskałeś dostęp do pełnej wersji serwisu. Dziękujemy i życzymy miłej lektury.